Czym jest autzym

Co to jest AUTYZM?

Krzyś ma 4 lata. Większość czasu spędza sam, nie interesują go inne dzieci, bawi się wciąż tą samą zabawką, w ten sam, niezmienny sposób. Gdy mama podchodzi do niego i próbuje się z nim pobawić, wpada w złość i staje się agresywny, ponieważ nie może zrobić czegoś "po swojemu".

Krzyś lubi gdy w jego otoczeniu nic się nie zmienia, a każdy jego dzień wygląda tak samo. Nie mówi. Czasami, gdy czegoś bardzo chce, ciągnie mamę za rękę i wskazuje pożądany przedmiot. Nie patrzy też ludziom w oczy, czasem tylko rzuca im przelotne spojrzenia, nie odwzajemnia ich uśmiechów. U Krzysia w wieku 3 lat i 6 miesięcy zdiagnozowano autyzm...

Autyzm należy do grupy tzw. globalnych (rozległych) zaburzeń rozwoju. Występuje on w 4 przypadkach na 10 tys. urodzeń. Częściej chorują chłopcy niż dziewczynki: 3-4 chłopców z autyzmem przypada tylko jedna dziewczynka. Zaburzenia ujawniają się przed 3 rokiem życia. Autyzm wśród dzieci jest bardziej rozpowszechniony niż rozszczep kręgosłupa, zespół Downa czy cukrzyca.

To, jak dobrze będzie sobie radzić w życiu dana osoba, zależy od kilku czynników, m.in. od ilorazu inteligencji, nasilenia zaburzeń, nabytych umiejętności komunikowania się z otoczeniem (prognozy są lepsze, jeśli dochodzi do rozwoju mowy przed ukończeniem przez dziecko 5 lat).

W autyzmie mamy do czynienia z trzema głównymi typami zaburzeń zachowania:

  • zaburzenia interakcji społecznych, czyli brak umiejętności nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, brak umiejętności wspólnej zabawy, brak emocjonalnej wzajemności oraz unikanie kontaktu wzrokowego i niekiedy fizycznego,
  • zaburzenia komunikacji, czyli opóźniony rozwój mowy, brak umiejętności wykorzystywania mowy do porozumiewania się, natrętne zadawanie pytań, jak również powtarzanie dźwięków, wyrazów, zdań natychmiast po ich usłyszeniu, lub po pewnym czasie.,
  • ograniczone, powtarzane wzorce zachowania, działania i zainteresowań, które polegają na tym, iż dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami wymagają niezmienności, rutyny, związanie z wykonywaniem codziennych czynności, np. bawią się zawsze w ten sam sposób i tą samą zabawką, chodzą zawsze tą samą drogą. Zabawy takie dają dziecku poczucie przyjemności jednocześnie wyłączając je z otaczającego świata i nie pozwalając im nabywać nowych doświadczeń. Dodatkowo, niektóre osoby z autyzmem wykazują zaburzenia funkcjonowania jednego lub kilku zmysłów. Zaburzenia te mogą dotyczyć zarówno zmysłu słuchu, wzroku, dotyku, smaku oraz węchu. Reakcje zmysłowe mogą być nadmiernie podwyższone (nadwrażliwość) lub obniżone (zbyt mała wrażliwość). Wszystko to sprawia, że osoba z autyzmem ma kłopoty z prawidłowym przetwarzaniem docierających do mózgu sygnałów zmysłowych. Dzieci te posiadają jednak zdolność uczenia się, należy im tylko stworzyć odpowiednie warunki, jasne czytelne zasady informujące, których zachowań oczekujemy od dziecka, które są zachowaniami pożądanymi, a które nie są przez nas akceptowane.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin